مفید در برابر بادشمالی. دانیل گلاتائور

 

سه ساعت بعد

RE:

لئو؟؟؟؟ بی خبر درست نیست! نامردی است!...

مثل این است که یک مرد صبح از خواب برخیزد و آنچه را شب قبل سرمست و عاشقانه در گوش یک زن زمزمه کرده فراموش و انکار کند. این کار یک مرد کاملا کلیشه ای ، کسل کننده و متوسط است. این در هر صورت کاری نیست که از لئو انتظار می رود.

/ 0 نظر / 36 بازدید