پرواز شبانه

پرواز شبانه اثری دیگر از آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده مشهور شاهکار ((شازده کوچولو)) است. داستان این کتاب به یک فرودگاه کوچک رفته و به دغدغه های زندگی کاری خلبانان پرداخته است.

- خوشبختی انسان نه در آزادی ، بلکه در پذیرش یک  ((وظیفه)) نهفته است.

- بیخوابی های یک موسیقیدان ، اگر باعث شود آثار زیبایی بیافریند، بی خوابی زیبایی است.

- ببین در زشتی چه زیبایی ای نهفته است که عشق را رد می کند!

-کاپیتان: مردانی را که به آن ها فرمان می دهید دوست بدارید، اما به آن ها نگویید.

- گرچه زندگی انسان با ارزش است ، اما همیشه طوری رفتار می کنیم ، انگار چیز با ارزش تری از زندگی هست...

-  هیچ راه حلی در زندگی وجود ندارد. نیروهایی در جریانند ، نیروهایی که آدم ها باید به راهشان بیندازند و آن وقت ، راه حل ها به دنبال آن می آیند.

/ 0 نظر / 50 بازدید