خانجون و بوی ریحون

درس اول خانجون: خوراک خوب می تونه حال آدمیزادو بهتر کنه...

درس دوم خانجون: بعضی ها برای دل خودشون خوراک می پزن، باید هر جوری بود خورد و رو چشم کذاشت که تو مکتب مطبخچی ها ، دل شکستن روا نمی باشد...

درس سوم خانجون: هر کسی به مادر و همدم و دست روی سر نیاز داره، وقتی هم مادر نداره ، رفیق که داره،دوست و آشنا که داره، اگه اون هم نداره  غذا که می تونه برای خودش بپزه...

 

شرمین نادری

/ 0 نظر / 37 بازدید