ایستگاه قطار سانتا ایرنه

خاطرم سرشار باد

از یاد خیابانی خاکی با دیوارهای کوتاه

و سواری بالا بلند که سپیده را از خود سرشار می کند

با شنلی ژنده و بلند

در یکی از روزهای ملالت بار، در روزی بی تاریخ

خاطرم سرشار باد

از یاد مادرم

که به صبح می نگرد

در ایستگاه قطار سانتا ایرنه

بی خبر از آنکه قرار است نام خانوادگی اش بورخس شود

....

 

خورخه لوئیس بورخس

/ 0 نظر / 46 بازدید