زن، غذا و خدا

- تمام باورهایی که ما درباره غذا و غذا خوردن داریم ، بازتاب روشنی از کل اعتقادات ماست... هر کدام از ما ، یک دیدگاه پایه نسبت به حقیقت و خدا داریم که هر روز در ارتباط مان با خانواده هایمان ، با دوستانمان، با غذایمان بروز می دهیم.

بزرگترین نعمت زندگی ما، ارتباط با غذاست

 

جنین راس

آراز ایلخچویی

/ 0 نظر / 8 بازدید