در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند!

در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند

میچ البوم

از متن کتاب:

-در بهشت پنج نفر را ملاقات می کنی، هر کدام از ما بنا به دلیلی در زندگی تو بوده ایم. شاید آن موقع علتش را نفهمیده باشی، و بهشت برای همین است. برای درک زندگی ات روی زمین.

- بزرگتریت هدیه ای که  خدا می تواند به تو بدهد این است:درک آن چه در زندگی ات گذشته.

- هیچ چیز تصادفی نیست. ما همه به هم وصلیم. نمی توانی یک زندگی را از زندگی دیگر جدا کنی، همانطور که نمی توانی نسیمی را از باد جدا کنی.

- هیچ عمری هدر نمی رود ، تنها زمانی که هدر می دهیم، زمانی است که فکر می کنیم تنهاییم.

- بهشت همین است، آدم می تواند دیروزهایش را معنی کند.

- وقتی آرامش پیدا می کنی که خودت آن را ایجاد کنی.

- هر آغازی پایان هم هست، فقط در آن لحظه این را نمی دانیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید