آشتی با ریاضی

این کتاب عظیم هستی که در جلوی چشم های ما گشوده شده است ، زبانی دارد و بدون دانستن آن زبان، فهم حتی یک واژه هستی غیر ممکن می نماید. آن زبان ریاضی است.

گالیله

وقتی یازده ساله بودم این جمله را در جایی که یادم نیست خواندم. بارها و بارها تکرارش کردم، در خاطرم حفظش کردم  اما معنایش را نمی فهمیدم.

معنایش را از دایی ام که آن وقت ها در یادگیری ریاضی به من کمک می کرد سوال کردم. گفت: یعنی همه دنیا بر اساس ریاضی بنا شده!!!! 

چیزی که من در فهم آن زیر صفر بودم.

این یک باور عمومی در میان افراد خانواده ما بود. همه خانواده پدری ام بر این باور بودند که در فهم و درک ریاضیات هیچ گاه استعداد نداشتند. و در رشته های فنی هیچ چیز نخواهند شد. این باور برای من بهانه ای شد تا تمام سال های تحصیلم را با این درس بیگانه و قهر باشم و تنها به اندازه نمره قبولی تلاش کنم و انرژی بیشتری برای فهم آن صرف نکنم.

سعی کردم در علوم انسانی ادامه تحصیل بدهم تا از اعداد دور باشم. سال های دبیرستان و دانشگاه به همراه ترس و فرار از اعداد و محاسبات ریاضی گذشت.

برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته هایی را غیر از رشته کارشناسی ام انتخاب می کردم اما بصورتی مرتبط با آن. از آنجایی که در روند این تصمیم گیری بارها و بارها تغییر رشته دادم به نوعی به نا امیدی و انصراف از ادامه تحصیل رسیدم.

خیلی اتفاقی و پیش بینی نشده بود وارد رشته ای بشوم که بار دیگر مرا در مسیر ریاضیات هدایت کند!

این بار اجازه دادم کسی دیگر برایم تصمیم بگیرد. ادامه تحصیل در رشته فناوری اطلاعات انتخاب کسی بود که باعث شد با ریاضی آشتی کنم. و بی توجه به سرزنش ها و نصیحت های محافظه کارانه اطرافیان به ادامه این راه مشتاق شوم.

در تمام ساعات روز کافی بود کمی فراغتی داشته باشم بلافاصله مدادم را در می آوردم و شروع به تمرین مساله های ریاضی می کردم. تا جایی که الان از اعداد هیچ وحشتی ندارم و از اینکه کنار هم بنشینند تا من روابطشان را کشف کنم بسیار لذت می برم.

انگیزه آشتی با ریاضی و تصور اینکه در آینده مادری خواهم شد که هرگز به کودکش نمی گوید:{{ من که از این مساله سر در نمی آورم و باید برایت یک معلم خصوصی بگیرم}}

تصور اینکه به همه بگوید : {{مامانم این مساله را برایم توضیح داد}} بسیار شیرین و غرور آمیز است.

/ 0 نظر / 6 بازدید