احترام به کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی

چندی پیش که صفحات چلچراغ را تورق میکردم چشمم به این عنوان نارنجی رنگ افتاد.

کتابش را بخوان اما دخترت را به او نده!

 اولین  تصویری که در ذهنم جلوه گر شد، ماجرای کافه پیانوی فرهاد جعفری در روزهای پر التهاب و  هیجان انتخابات بود.

 عده ای تنها بخاطر حمایت نویسنده  از دکتر احمدی نژاد  کتاب را برای نشر چشمه یا خود فرهاد جعفری پس می فرستادند! بعضی ها هم مراسم کافه پیانو سوزان داشتند. یک معنایش این است که این کتاب آنقدر توجه و طرفدار داشته و موفق بوده که مخاطبانش سعی داشتند از این روش استفاده کرده و نویسنده را تحت فشار بگذارند یا تنبیه کنند. نکته قابل توجه اینجاست که نویسنده در این کتاب حتی ذره ای به عقاید سیاسی اش اشاره نکرده است.کتاب اصلا سیاسی نیست. کافه پیانو کتاب موفقی ست که صرفا در رده ی  ادبیات داستانی طبقه بندی میشود.

 برای توضیح دادن بعضی چیزها به سختی می‌توان کلمه پیدا کرد و بعضی از واژه‌ها را هم که نمی‌توان جایگزین کرد.پس بهتر است از قلم توکا نیستانی ،نویسنده این مقاله بخوانید.


/ 0 نظر / 37 بازدید