پایان اندوه

رنج را نباید امتداد داد! باید مثل یک چاقو که چیزها را می برد و از میانشان می گذرد از بعضی آدم ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی. نمی دانم چه سالی بود که من این جمله را در جایی خواندم، در دل تحسین و تاییدش کردم اما هرگز به کار نبستم. باید بعضی از آدم های زندگیمان را تمام کنیم.

من تمامش کردم!

/ 0 نظر / 27 بازدید