مردی در تبعید ابدی

ملاصدرا گفت: راستش ، بانو! ما عاقبت ندانستیم که شما عاشق ما شدید یا ما عاشق شما شدیم؟

بانو جواب داد: دیگر چه فرق می کند؟

ملا خندید: فرق می کند، خیلی هم فرق می کند. آبروی ما باید حفظ شود. شما درد آبرومندی را در عاشق شدن می جویید یا نشدن؟

مرحوم نادر ابراهیمی

/ 0 نظر / 34 بازدید