مائده های زمینی

آندره ژید نویسنده نامدار فرانسوی که مدت نیم قرن حضوری نمایان در عرصه ادب فرانسه داشته ، تأثیر شگفت آور نوشته هایش در سال های پس از جنگ جهانی اول بر اکثر مخاطبان و به ویژه نسل جوان انکار ناپذیر است.

ژید معتقد بود که مهم ترین اصل برای هر کسی آن است که به رغم همه ابهامات و چند گانگی هایی که در درون خود سراغ دارد، با خویشتن خویش صادق باشد. سرتاسر مائده های زمینی گواه این مدعاست. او هرگز در پی آن نبود که مریدان و پیروانی برای خود گرد آورد و به صراحت گفته است:(( کتابم را به دور افکن... گمان مبر که کسی دیگر بر حقیقت تو دست یابد...)) به خود بگو که این تنها یکی از هزاران نگرش ممکن در رویارویی با زندگی است. نگرش خود را بجوی.

در سراسر کتاب، سخن از عشق می رود. شوق به زندگی و غنیمت شمردن لحظه لحظه آن، همه جا رخ می نماید.

ناتانائیل نامی ست که در سراسر کتاب ،ژید با او از هستی و لذت هایش ، از خدا و نعمت هایش سخن می گوید.  ناتانائیل مخاطب ژید است. این مخاطب می تواند هر کسی باشد. من و شما.

برگزیده هایی از متن کتاب

- ناتانائیل،  آرزو مکن که خدا را جز در همه جا، در جایی بیابی. هر آفریده ای نشانه خداوند است، اما هیچ آفریده ای نشان دهند او نیست.

- هر جا بروی جز خدا نخواهی دید.... خدا همان است که در پیش روی ماست.

- ای کاش عظمت در نگاه تو باشد ، و نه در آن چیزی که بدان می نگری.

- باید دست به عمل زد، بی داوری درباره خوب و بد آن. باید دوست داشت و از خیر و شر آن دغدغه ای به خود راه نداد.

- دلبستگی، نه ناتانائیل، عشق!

بی گمان می فهمی که این دو یکی نیستند.... دغدغه زندگی هر کس را به خود او واگذار.

- ناتانائیل، تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، یعنی در نیافتن اینکه او را هم اکنون در وجود خود داری.

- نگرش تو باید هر لحظه نو شود.

-  ناتانائیل، خدا را از خوشبختی ات جدا مدان.

- هر چیز به هنگام خود فرا می رسد؛ هر چیز زاده نیاز خویش است، و به عبارتی هیچ نیست جز نیازی تجسم یافته.

- تو را برای اینکه چون من نیستی دوست دارم. در تو تنها چیزهایی را دوست دارم که با من همانندی ندارد.

- خردمندی ، در عقل نیست بلکه در عشق است.

- برای هر آفریده ای سهمی از خوشبختی،بسته به اینکه حواسش و دلش تاب تحمل آن را داشته باشد، نهاده اند.

- اگر عقلم دلم را در تپیدن خطاکار بداند، حق به جانب دل خواهم داد.

- هرگز آنچه را خود می توانی به دست آوری از دیگری تمنا مکن.

-رفیق، زندگی را بدان گونه که مردمان بر تو عرضه می دارند مپذیر.

 

/ 0 نظر / 56 بازدید