درس هایی از یک سرخپوست آمریکایی

بر طبق سنت دیرینه ی ما هر روز صبح که خورشید بالا می آید، یادم می ماند که باید 4 وظیفه را به انجام برسانم:

اول، من باید تا پایان روز یک اصل معنادار را یاد بگیرم.

دوم، من باید تا پایان روز یک اصل معنادار را به یک نفر دیگر یاد بدهم.

سوم، من باید امروز برای کسی کاری انجام بدهم. چه عالی خواهد شد اگر او هرگز نفهمد که من برایش کاری انجام داده ام.

چهارم، لذت های زندگی را غنیمت بشمارم.

 

منبع: مجله ویوا

مترجم: شازده

/ 0 نظر / 6 بازدید