خاک غریب

آدمیزاد هم مثل سیب زمینی است ، اگر نسل اندر نسل در همان خاک بی قوت بکارندش خوب رشد نمی کند.

بچه های من هر کدامشان جایی به دنیا آمده اند و اگر سرنوشتشان دست من باشد، باید در خاک غریب ریشه بدوانند.

 به نقل از  ناتالی هاثورن در کتاب خاک غریب. جومپا لاهیری

/ 0 نظر / 16 بازدید