جان‌مایه‌ی روزگار

برگرفته از سایت رضا امیرخانی

آورده‌اند "جان‌مایه‌ی روزگار" چیزی است که بازگشت به آن شدنی نیست. فروپاشی آرام‌آرام این جان‌مایه از آن است که جهان به پایان خود نزدیک می‌شود. یک سال نیز، از همین رو تنها بهار یا تابستان ندارد. یک روز هم، به همین سان. بازگرداندنِ جهانِ امروز به صد یا چندصدسالِ پیش، شاید دل‌خواهِ آدمی باشد، اما شدنی نیست. پس ارزنده است که هر نسلی، آن‌چه در توان دارد، به کار بندد.سکانسِ نوزدهمِ فیلمِ درخشانِ
گوست‌داگ-متنی برگرفته از کتابِ هاگاکوره از سده‌ی 18 میلادی ژاپن نوشته‌ی
تسونتومو یاماموتو. برگرفته از کتابِ خوبِ "زندگی در جهانِ متن" نوشته‌ی
یعقوب رشتچیان

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید