از کتاب زندگی یعنی گفت‌وگوی صمیمانه و بدون خشونت

-  اگر می خواهی بذر اختلاف و کدورت را بکاری به تو می گویم چگونه این کار را انجام دهی: کارهای مرا با نگاه  خودت درهم آمیز.

- بیشتر وقت ها برای بیان احساساتمان از واژه هایی نارسا و گنگ استفاده می کنیم. به عقیده آندرو شموکلر این کار نشانه نزدیک  شدن خطر است.زیرا با فراهم کردن زمینه سوتفاهم ، طرفین را به جبهه گیری و خصومت می کشاند. او در کتاب ((از روی ناتوانی)) اظهار می دارد که خشونت بین ملتها و اعضای خانواده ، هنگامی تشدید و به مرحله بحرانی نزدیک می شود که ملتها یا اعضای خانوادهعادت کرده باشند به جای  نگاه کردن به خصوصیات خود ، فقط به نقاط ضعف و اشتباهات دیگران فکر کرده و خواسته های خود را  دو پهلو و گنگ  ابراز کنند.

 

مارشال روزنبرگ

/ 0 نظر / 9 بازدید