مثل آب برای شکلات

داستان این کتاب درباره زنانی است که همه ی عمرشان در آشپزخانه و در نگهداری از نوزادان خانواده می گذرد.

تمام فضای این رمان آکنده از عطر و بوی غذاهاست. پیاز داغ، سوسیس های خانگی، خمیرهای نان و سمبوسه و کلم های مخصوص سوپ!

غذایی که با اندوه و نفرت پخته شده باشد همه اعضای خانواده را مسموم می کند. و غذایی که با عشق تهیه شده باشد به سر پنجه های زنان آشپزخانه نوش دارو تزریق می کند.

هر فصل از داستان با دستور یک نوع غذای مخصوص آغاز می شود.

فصل اول

مواد لازم:

یک قوطی ساردین

نصف لوله کالباس

آویشن

یک قوطی کنسرو فلفل سبز ریز

ده عدد نان سفید

 

تیتا کوچکترین دختر خانواده است که همه زندگی اش را در آشپزخانه و کنار چنچا؛ آشپز چاق و چله و مهربانشان گذرانده است. هرگز رابطه خوبی با ماما النا نداشته است. مادری دیکتاتور و ظالم که بر اساس یک رسم و سنت احمقانه خانوادگی تیتا را از تنها عشق زندگی اش جدا می کند.

((اگر این آقا پسر می آید که از تو خواستگاری کند، برایش پیغام بده لازم نیست زحمت بکشد، وقت خودش و مرا تلف می کند. خودت خوب می دانی کوچکترین دختر خانواده بودن، معنای دیگرش این است که تا وقتی من نفس می کشم تو باید از من پرستاری کنی، ازدواج بی ازدواج))

تیتا نمی توانست تسلیم شود!

((... قبل از هر چیز می خواست بداند چه کسی  این رسم خانوادگی را بنیان نهاده بود. چه خوب بود اگر می توانست به اطلاع آن نابغه برساند  که در این رسم بی عیب و نقص پرستاری از مادران در سنین کهولت ، یک ایراد کوچولو وجود داشت. اگر تیتا نمی توانست ازدواج کند و بچه دار شود، به هنگام پیری و از  کار افتادگی  چه کسی از او مراقبت می کرد؟ آیا دخترانی که در خانه می ماندند و عده دار پرستاری از مادرانشان می شدند نبایستی آرزو می کردند که عمر این انتظار طولانی نشود؟ ... آیا هرگز عقیده دختری که این رسم زندگیش را زیر و زبر می کرد ، به حساب آمده بود؟ اگر نمی بایست ازدواج کند، آیا حق داشت عشق را تجربه کند؟...))

زنان و دخترانی طغیان گر، دخترانی که اجازه نمی دهند سنت های مهجور و منسوخ برای زندگی و آینده شان تصمیم بگیرد. زنانی که در عین زندانی بودن در میان باورهای خانواده ، قدرتمند و تعیین کننده هستند.

/ 0 نظر / 8 بازدید