آتش بدون دود

 

 

آتش بدون دود.جلد دوم:درخت مقدس

 

 

 

با مغز خودت فکر کن نه با مغز پوسیده ی گذشتگان!مگذار که اراده ی مردگان به جای اراده ی تو بنشیند،و راهی که آنها رفته اند،باز رفتنش به تو تحمیل شود!ص٢٧

 

 

 جنگ،قبل از آنکه سپاه و فرمانده خوب بخواهد،دلیل خوب می خواهد.ص٣١

 

 

 وقتی کسی حرف نمی زند،دلیل این نیست که نمی تواند حرف بزند و نمی تواند خوب حرف بزند.ضرورت گفتن مهم است نه گفتن.ص٣۴

 

 

قوی،گندم ضعیف را می گیرد ونان ضعیف را می برد.قوی،ضعیف را قضاوت می کند و بد هم قضاوت می  کند.قوی ضعیف را له می کند و بیرحمانه له می کند.قوی برای ضعیف،تاریخ می نویسد و رذیلانه می نویسد.این رسم بدی ست که هنوز در همه جای دنیا وجود دارد.بد است؛خیلی بد. می دانم.اما تو نمی توانی تغییرش بدهی مگر آنکه قوی باشی؛قوی،نه ظالم.ص٧۴

 

 

صدای محکم بلند،از ایمان و اعتقاد خبر می دهد.ص١٠٧

 

 

انسان صادق کسی ست که مدافع دوران جهالت خود نباشد.ص١٧١

 

لحظه ی خشم،لحظه ی قضاوت نیست.ص١٨۴

 

 

زمستان در پیش است؛اما زمستان،مرگ درخت نیست؛سیراب کردن پنهانی درخت است. ص١٩١

 

حرفی که دل دیگران را می شکند،از دل شکسته خبر می دهد.ص٢٣٧

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید