تا حالا دلت لرزیده؟!

درویش توی چشم های علی خیره شد. تبرزین را تکانی داد و گفت: تنها بنایی که اگر بلرزد ، محکم تر می شود، دل است! دل آدمی زاد. باید مثل انار چلاندش، تا شیره اش دربیاید...

من او... رضا امیر خانی

/ 0 نظر / 41 بازدید