زمین همه چیز به ما می دهد

کشاورزان می دانند که هوا سرد خواهد شد یا گرم، یخبندان خواهد شد یا برف خواهد بارید. فکر و حواس آنان دایم به آسمان است چون هر چه از زمین به دست می آید به آسمان بستگی دارد.

 

از آخرین سطرهای داستان بلند ((پولینا چشم و چراغ کوهپایه))

/ 0 نظر / 34 بازدید