آتش بدون دود.جلد چهارم:واقعیت های پر خون

-قلیچ به آلنی گفت:...من فهمیده ام که تو هرگز مارال بانویت را ابزار خندیدننمی کنی.حریمی دارد که پا به درون آن نمی گذاری و به هیچ کس هم  این حق را نمی دهی که بگذارد.این حریم را،دلم می خواهد بدانم که خودش ساخته یا تو برای او ساخته یی؟ -مارال مرا ساخته،من حریم او را ساخته ام؛و وای به حال کسی-چه آلنی اوجا باشد  چه دیگری-که بخواهد به کنارهی این حریم نگاه بد بیندازد.ص47

 

 -بازی روزگار را ببین!از عاشقت-که جز نشاط تو را آرزو نکرده است- سهم گریستن می خواهی...ص50

 

 -مرا محبت تو بس است آلنی اوجا!در دلم،هوای طلا نیست،و هرگز نبوده است.بزرگترین دستبند طلای جواهر نشان دنیا برای من آن است که صدایت را تا دم مرگ برایم بلند نکنی و از آن عربده ها که سر دیگران می کشی،سر من نکشی.ص56

 

 -زمانه،ذلیل را ذلیل تر می کند،افتاده را افتاده تر.باید سوار بود و محکم.ص58

 

 -تاریخ نشان داده که زور،حاکم یکروزه است،قدرت فرمانروای هزار ساله.ص66

 

 -از عشق سخن باید گفت،همیشه از عشق سخن باید گفت.

بی عشق،روزگارت را زندگی سیاه خواهد کرد.

بی عشق،مصیبت است برخاستن،کارکردن،خفتن،نگاه کردن،راه رفتن،نفس کشیدن.

بی عشق،هیچ سلامی طعم سلام ندارد؛هیچ نگاهی عطر نگاه.ص72

 

 -برای حضور مثبت موثر،موقعیت مثبت موثر لازم است.ص106

 

 -و انسان، اگر گهگاه، با تمامی نیروی خود زار نزند،انسان نیست،سنگ است.ص108

 

 -سراسر کوهستان عشق را درنوردیدم

چه دشوار است،و کیست که بتواند تحمل کند این درد را؟

اگر طوق عشق را بر گردن آسمان بیاویزند

آسمان خواهد لرزید،و صبر نخواهد کرد این درد را. مختوم قلی ترکمن   ص109

 

 -دوست داشتن خوب است،عشق،اما،عالی است.

دوست داشتن آرامش است،عشق غوغاست.

دوست داشتن دریاست

عشق،آتشفشان همیشه زنده روح

بی عشق جهان قبرستانی ست همه قبرهایش خالی خالی؛ باغی بوته هایش درخت هایش همه خشکیده و پژمرده.

بی عشق،چشمه بی آب است.

فلب،بدون راز

بازگردیم به سوی عاشقانه زیستن؛اما عشق را همه میل تن به تن ندیدن.

از نگاه به نگاه،رد پای عشق را بهتر از هر کجای دیگر می توان یافت؛از ضربه های آهنگرانه یی که بر سندان قلب می کوبند... ص 158

 

 

 -لحظه های موثر.... لحظه هایی که همچون مهر،محکم بر پای ورقه زندگی ما فرود می آیند،و تا سالین سال می مانند،و نقش موثر خود را پیوسته،به ما ابلاغ می کنند.ص166

 

-... اساسی ترین خصلت نظام ستم،بلاهت است.ص178نادر ابراهیمی 


/ 0 نظر / 49 بازدید