آتش بدون دود

جلد اول: گالان و سولماز

 

تنها عشق است که می تواند شقاوت را تکیه گاه خویش کند.تنها عشق می تواند بیرحمانه نگاه کند و فروتنی را به مسخره بگیرد.عشق،مثل انقلاب است.خنجرش را که زمین بگذارد،دیگر چیزی نمی شود.ص40

 

 

 

خدا عاشق را همیشه می بخشد گالان،به شرط اینکه به راستی عاشق باشد.این را همه می دانند- حتی ملاها!.ص41

 

 

انسان فقط وقتی انسان است که خودش را معیار همه چیز نداند و باور کند که ممکن است خیلی ها،خیلی چیزها را بهتر از او بفهمند.ص111

 

 

آنکس که غروب را عاشق است،دل شکسته ای دارد
آنکس که پرندگان را عاشق است،سودای سفری دارد
آنکس که نانش را با دل شکسته و سودای سفر می خورد
خانه اش را،خاک وطنش را،و عاشقش را دوست ندارد.

ص128

 

 

 

وقتی برای بدست آوردن چیزی باید آن را تکدی کنی ،همین مسأله نشان می دهد که آن چیز،بسیار بی ارزش و بی مصرف است.هر چیزی که ارزش و اعتباری دارد،خودش را از معرکه بده بستان های کثیف دور نگه می دارد.ص146

 

قلب خاک خوبی دارد.هر دانه که در آن بکاری ، از هر جنس، از همان جنس،صدها دانه برمی داری.ص210

 

 

چای و نان و عشق،داغ داغ مزه دارد!

 

 

بویان میش دانست که کوه را می توان پنهان کرد؛اما عشق را نمی توان.تمام آسمان،زیر تکه ابری پوشانده می شود؛اما هیچ جمله یی از دفتر عشق،پوشاندنی و پنهان کردنی نیست.ص216

 

 

 

 

پ.ن

این نکته را لازم به ذکر می دانم که تمامی جملات بالا، در متن داستان معنای واقعی خود را می یابند.

/ 0 نظر / 9 بازدید