سایه دزد. مارک لوی

-  اگر می خواهی برنده شوی باید وضعیت ذهنی ات را عوض کنی. هیچ چیز از قبل از دست رفته نیست. باید خواهان پیروزی باشی تا شانسش را به دست آوری.

- یک ملاقات زیبا گاهی به زمان هم مربوط می شود. باید دو نفر در وقت مناسب با یکدیگر برخورد کنند.

- هرگز نباید آدم ها را باهم مقایسه کرد . هر فردی متفاوت است. مهم پیدا کردن تفاوتی است که مناسب تو باشد.

 دختری را که موفق می شود با یک کایت (در آسمان) برایتان بنویسد 

((دلم برایت تنگ شده )) هرگز نمی توان فراموشش کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید