لشت نشای کوچک و مردان بزرگش

بابا دیشب به من و مامان گفت: می بینی؟! لشت نشا؛یک شهر کوچک و دو نخست وزیر کاردان!!! این شهر ، یک شهر رجال پرور در گیلان شده!

علی امینی

 

محمد باقر نوبخت

 

پ.ن

البته میشه به دکتر تامینی، دکتر صادق زاده و مهندس خاک هم اشاره کرد که در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی نماینده مردم شهر رشت بودند که زادگاه اصلیشان همین شهر کوچک لشت نشا بود. و افراد دیگری که برای یادآوری نامشان حضور ذهن ندارم.

/ 0 نظر / 7 بازدید