زمستانی که با تو گرم می شود

همه زمستان های زندگی من با تو گرم می شود.  این سلسله اجدادی را هر چه بگردی شاید هیچ جا ، هیچ کجا بهم نرسیم. خونی که در رگ های من جریان دارد هیچ جایش را سهیم نیستی اما همیشه در کنار من بودی. در روزهای سرد و یخی زندگی من تیماردار من بودی. برایم مادر بودی ، خواهر بودی، پرستار بودی و روشنای قلبم.

تو فرشته زندگی من بودی که به قامت انسان درآمدی.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید