زنانی برای زندگی مشترک

((مدت ها بود به این تئوری رسیده بودم که زن واقعی و ایده آل یک مرد، همسر او نیست! بلکه معشوقه اش است!))

دیشب آسیاب کنار فلوس از جورج الیوت را می خواندم:

آقای تالیور به دوستش گفت: من همسرم را برای این انتخاب کردم که زن زیاد زیرکی نبود... زن خوشگلی بود، و از خانواده ای بود که در خانه داری نظیر نداشت؛ ولی من او را از میان خواهرها مخصوصا برای این انتخاب کردم که کمی بی سر و زبان بود،چون نمی خواستم در کنج بخاری خانه خودم از زن امر و نهی بشنوم.

(( این تفکر که در کتابی از قرن نوزدهم آمده دقیقا همان عملی است که امروز از مردان جامعه ما بیرون می آید! مردان برای انتخاب همسر و شریک زندگی شان تحت تاثیر باورهای رایج و غالب در خانواده و جامعه قرار می گیرند و با نادیده گرفتن تمایلات خود زنانی را به همسری برمی گزینند که کند ذهن و مطیع باشند و در مقابل زنان باهوش، شایسته، خوش سخن و متفکر را به عنوان معشوقه برای زندگی دوم و پنهانی خود انتخاب می کنند. در واقع معشوقه ای که مردان در زندگی دوم خود دارند سندی روشن برای نشان دادن تمایلات واقعی و ابر زن زندگیشان است. مردانی که فاقد شجاعت های اجتماعی لازم هستند ترجیح می دهند در میان اقوام و دوستان همسری را به نمایش بگذارند که زنی مطیع،کم گو و ساده پوش است. داشتن زنانی سخنگو، آگاه و زیبا که در هر جمعی توجهات را بطور غیر عمد و ناخودآگاه به سمت خود جلب می کنند برای مردان به عنوان همسر بسیار وحشت آور است. این در حالی است که معشوقه را از صمیم قلب تحسین می کنند و او را دوست می دارند. این رفتار دو گانه نشأت گرفته از عدم موفقیت در عبور از دوران شکل گیری هویت بوده و مردان را در سن ازدواج بر سر دو راهی انتخاب می گذارد. ))

/ 1 نظر / 37 بازدید
سحر

من از مطالبتون استفاده میکنم.ممنون