آرتمیس نخستین زن دریانورد ایران

دریا سالار آرتمیس نخستین زن دریانورد ایران است که به درجه دریاسالاری رسید. در جنگ سالامین که میان نیروی دریایی ایران و یونان درگرفت، آرتمیس، در سخت ترین وضع موجود ، با هوش و درایت خود نیروی دریایی ایران را از خطر نابودی در آن جنگ نجات داد و نشان دریاسالاری خود را از خشایار شا دریافت کرد. او همچنین نخستین بانوی دریانورد جهان است که سمت فرماندهی دریایی را در اختیار داشت. در نبرد ایران و یونان ، خشایارشا، پنج ناو جنگی را تحت فرماندهی این بانوی دلاور ایرانی قرارداد.

نیروی زمینی ایران متشکل از هشتصد هزار پیاده و هشتاد هزار سواره و نیروی دریایی با 1200 ناو جنگی و 300 کشتی ترابری ، موفقیت های چشمگیری را در انجام وظایف نظامی از خود نشان دادند. نقش دریاسالار آرتمیس در این نبرد بسیار حساس و مهم بوده است. به افتخار این بانوی دلاور، نیروی دریایی ایران در دهه چهل خورشیدی، یک ناو جنگی را به نام او مزین کرد.

 

منبع:ستارگان پارسی ایران باستان.محمد امین حدیدی.1387

 

/ 0 نظر / 18 بازدید