اخلاق مداری از فرهاد جعفری

- به‌خاطرآوردنِ زشتی‌های گذشته و تاکید بر آنها، زشتی را افزون و تفاهم بر سر آینده‌ را سخت می‌کند!

- تمرکز بر خوبی‌ها و زیبایی‌ها؛ زیبایی و درستی را افزون و تفاهم بر سر آینده‌ را آسان‌تر می‌کند!

- جدل‌ها تابه‌این اندازه دوام نمی‌آوردند؛ اگر که تنها یک‌طرف مقصر بود!

- در بیشتر مواقع ببخش اما برخی مواقع فراموش نکن!

- از خود انتقادی و پوزش‌خواستن به‌خاطر اشتباهاتت نترس!

- اگر فقط یک چیز زمینی مقدس باشد؛ حوزه‌ی خصوصی زندگی رقیب است!

- انتقاد به هر امر غیرمنصفانه و ناعادلانه؛ می‌بایست محترمانه و مسالمت‌آمیز بیان شود!

- در تحقیر و نامهربانی و تهمت و افترا؛‌ از اقدام متقابل خودداری کن!

- دین، مذهب، زبان، قومیت، جنسیت، نگرش‌ و مرام هر شهروندی محترم است!

- به رقیب، باید نزدیک شد و به او مهر ورزید!

- پیش از همه؛ خودت را اصلاح کن، خودت را تغییر بده!

- پیش از این آینده به گذشته نباخته است؛ ازین پس هم نخواهد باخت!

- مهربانی و مسالمت را فراگیر کن!

- تنها از خود مراقبت نکن؛ بلکه مراقب همفکرانت هم باشس!

- خوش‌بین باش و رفتارهای رقیب را از روی حسن‌نیّت تفسیرکن!

- میان صفر و یک اعداد بسیاری هستند!

- اگر استحقاق و کفایت بیشتری از خود نشان دادند؛ از اعطای حقوق بیشتری به زنان حمایت کن!

- نه شیفته‌ی کسی، و‌ نه از کسی متنفر باش!

- نه مرید باش؛ نه مراد!

 فرهاد جعفری

/ 0 نظر / 6 بازدید