معرفی کتاب: چهل نامه کوتاه به همسرم

- اعتماد به نفسی به وسعت تمامی آسمان داشته باش؛چرا که ارادت من به تو ارادتی مصرفی نیست.و به وسعت تمامی آسمان است.

 

 -قول می دهم:

در جهان،قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه تبدیل کند؛و این نشان می دهد که جهان،با همه ی عظمتش،در برابر قدرت عشق،چقدر حقیر است و ناتوان.

ای عزیز!من نیز همچون تو در باب انهدام عشق،داستان های بسیار خوانده ام و شنیده ام؛اما گمان می کنم-یعنی اعتقاد دارم-که علت همه این ویرانی های تأسف بار،صرفا سست بودن اساس بنا بوده است،و بیش از این،حتی حقیقی نبودن بنا...

 

 

 -عشق،کوه نیست تا زمان بتواند ذره ذره بسایدش و بفرساید...

 

 -عشق،هنوز از کلام عاشقانه بسی دور است.

 

 -علیه منطق غصه حتی اگر منطقی ترین منطق هاست،آستین هایت را بالا بزن!

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید