رنه درست گفته! می توانیم خلق و خوی مان را تغییر بدهیم

وقتی دلم یک گفتمان یا تفکر عمیق فلسفی بخواد، ذهنم به سمت رمان ظرافت جوجه تیغی کشیده میشه...

خیال می کنم ما می توانیم خلق و خویمان را انتخاب کنیم. به دلیل این که ما ضمیری داریم که بستر یا لایه های متعددی دارد و آدم امکان دسترسی به این لایه ها را دارد.

ظرافت جوجه تیغی

/ 0 نظر / 36 بازدید