جمعیت پیک سعادت نسوان (نخستین جنبش فرهنگی-هنری زنان در ایران)

سازمان و تشکیلات زنان تا اواخر قرن  دوازدهم (اواخر حکومت قاجار ) در ایران وجود نداشت.زنان کشور
ما نه تنها از داشتن هرگونه تشکل صنفی فرهنگی یا اجتماعی محروم بودند , بلکه حتی  از شرکت در مجامع فرهنگی-هنری نهی می شدند و شرایط و امکانات فعالیت زنان مطلقا  فراهم نبود.

انقلاب مشروطیت که زمینه رشد احزاب سیاسی و در پی آن سازمان های فرهنگی را آماده ساخته بود , در سرنوشت زنان کشور ما بی تاثیر نبود , منجمله این اقدامات تلاش ها و کوشش هایی بود که بوسیله زنان روشنفکر و مترقی در جهت تشکل و مبارزه برای احقاق حقوق زنان صورت گرفت.

گیلان در این زمینه , در میان مناطق کشور پیشرو بود .روشنفکران گیلان در سال1295 شمسی جمعیت مترقی ((فرهنگ)) را تاسیس نمودند.جمعیت به کمک اعضای خود در صدد برآمد  تشکیلات مخصوص زنان را در گیلان تاسیس نماید , به همین منظور بخش زنان جمعیت شکل گرفت.در اثر فعالیت این جمعیت بین بانوان , عده ای از  بانوان گیلان به تشکیل ((جمعیت پیک سعادت نسوان)) مبادرت ورزیدند و برای بیداری زنان و دوشیزگان دست به تشکیل مدرسه ((سعادت)) و ((مجله  پیک سعادت))زدند.این جمعیت اولین بار در ایران روز   8  مارس را به عنوان روز بین المللی زنان پذیرفت و برگذار کرد.

بدنبال تلاش های بیدریغ ((جمعیت فرهنگ))گروه مستقل دیگری پا به عرصه فعالیت های اجتماعی گذاشت.همزمان با تاسیس ((جمعیت سعادت نسوان))کوشش های نا فرجامی بوسیله عده ای از بانوان متشخّص  و تحصیل کرده و متجدّد وقت در سال 1302 شمسی برای تاسیس ((جمعیت معارف پژوهان نسوان))  رشت صورت گرفته بود که به دلیل اختلاف عقیده منجر به شکست شد.
((جمعیت پیک سعادت نسوان )) پس از چندین سال تلاش برای تشکل آن در سال 1301 شمسی تاسیس شد و عده ای قابل توجه از زنان ترقّیخواه  رشت را به سازمان خود جلب  نمود.جنب و جوش , شور و هیجان و تلاش این گروه از بانوان مترقی چنان مثمر به ثمر گردید که یکی از نخستین تشکیلات زنان را در ایران بو جود آوردند.این امر تشویقی شد تا زنان  سایر شهر های ایران  هم به تب و تاب بیفتند  و پا بر عرصه مبارزه با جهل  بگذارند.
در همان ایام که ((جمعیت  پیک سعادت نسوان)) در گیلان سازماندهی می شد,  کوشش هایی بوسیله زنان ترقّیخواه در دیگر نقاط ایران از جمله تهران صورت گرفته بود.از جمله جمعیتی بنام ((نسوان وطن خواه))در سال1298 و متعاقب آن در سال 1305 شمسی جمعیتی بنام ((بیداری زنان ))جای آن را گرفت.
((جمعیت پیک سعادت نسوان))رشت دارای ارگان و تشکیلات فعالی بود که هر یک از آن نهادها در عرصه های مختلف امور اجتماعی , سیاست ,  هنر و فرهنگ فعالیت داشتند:

1.مدرسه پیک سعادت

2.مجله پیک سعادت نسوان

3.کتابخانه و قرائت خانه عمومی

4.گروه  تاتر

5.تاسیس کلاس های خیاطی و صنایع دستی

این جمعیت تا سال 1310 شمسی به فعالیت  خود ادامه داد و در جهت کسب حقوق زنان در ستیز بود.در این مدت به فرهنگ و هنر کشور خدمات شایانی نمود و خاطره گران بهایی  از خود به یادگار گذاشت.اما با فشار و یورش رضا خانی  در سال1310  .ش به مراکز هنری  و فرهنگی تعطیل و از فعالیت باز ماند.

 

منابع و مآخذ:
1.نوزاد.فریدون.تاریخ نمایش در گیلان(از آغاز تا 1332).رشت نشر گیلکان 1368 ص133

2.هوشنگ عباسی .جمعیت پیک سعادت نسوان .مجله گیله وا.شماره 2 .ص11.

/ 0 نظر / 13 بازدید