مسافر دهکده جهانی

کودک که بودم و رقص گندمزار را در باد تماشا می‌کردم، تصورم این بود که باد دست نوازش روی شاخه‌ها می‌کشد اما بزرگ‌تر که شدم، فهمیدم این فقط نوارش نیست؛ شاخه‌های گندم، بادها را تاب می‌آورند و نمی‌شکنند چون همراه با آن به رقص در می‌آیند. چه بسا درختان تنومندی که استحکام زیاد، از پا درشان می‌آورد. من نیز در زندگی پرفرازو نشیبم، رقص در باد، یا بهتر بگویم: رقص با باد را آموختم و فهمیدم فقط این گونه است که می‌توانم تندبادها را تاب آورم …

متن فوق بخشی از کتاب زندگینامه پروفسور یحیی کمالی پور رییس گروه ارتباطات دانشگاه پوردو آمریکا است که با حضور کارشناسان و اساتید ارتباطات و روابط عمومی ایران در هتل لاله تهران رونمایی شد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید