آتش بدون دود

 

آتش بدون دود.جلد پنجم: حرکت از نو

 -خانه فقط برای استراحت و آسایش مرد است ... ، نه برای ظرف شستن و غذا پختن مرد.

-این در صورتی درست است که زن، زن خانه باشد ... ! ص 14

 

 تا مردم یاد نگیرند که هر راستی را بدون جنجال بشنوند،هیچ حکومتی به مردمش راست نمی گوید. ص126

 

 کاش می گفتم،کاش می گفتی، کاش با زهر متلاشی کننده ی سکوت، این ظرف نیازمند حرف های خوب را پر نمی کردیم  و درد دل های آرامی بخش را به درد گلویی سوزنده تغییر نمی دادیم.

سکوت،گاه،بدترین جانشین است:رذل ترین. من می دانم.

آن معلمان اخلاق و ادب که انسان را با احکام کلی به سکوت دعوت کرده اند،این مسأله ی بسیار ساده نفهمیده اند که بیان همین حکم،خود،نافی نظر آنهاست؛چرا که اگر سکوت،ضرورتی همیشگی ست،همین سخن را هم ایشان نمی بایست بر زبان بیاورند یا بنویسند. ص 230

 

 محدوده ی قول،خطه امکانات انسان است.ص235

 

 .... ! روح کوچکت را وانسپار به غم! تاب ندارد. ویران می شود و زیان می کنی.پیوسته گریستن که دردی را دوا نمی کند.حرمت اشک را،دست کم،نگه دار! این سیلاب بی هوای گلالود نیست،عصاره ی روح است.

... غم چیزی نیست که خودش با پای خودش خانه ی روحت را ترک کند.... بتارانش ...،بتارانش!

...!به تفکر،حق حضور بده،به عقل دور اندیش حق اقدام!ما متعلق به خودمان نیستیم تا بتوانیم خودمان را هر طور که دل مان می خواهد مصرف کنیم. سهم همسایه را نمی شود بخشید. سهم دوست را هم. ... عشق، پیمودن راه معشوق است نه زار زدن بر گور معشوق. ((وفای به عهد))گفته اند نه ((عزای تا ابد)). مرگ – مرگ هرکس که باشد- آنقدر اعتبار ندارد که یک زندگی را فدای آن کنیم. ص 263

 


/ 0 نظر / 40 بازدید