به یاد جاناتان مرغ دریایی

فقط مرغ های دریایی اند که از طوفان نمی هراسند، حتی وقتی در میان دریاها جهت خود را گم می کنند و جایی برای نشستن پیدا نمی کنند ، آن قدر بال می زنند که توفان فرونشیند و زمینی برای نشستن بیابند یا در همان اوج جان می دهند، آن که در میان امواج می افتد مرغ دریایی نیست...

مرغ دریایی در اوج می میرد... آخرین توان خود را صرف اوج گرفتن می کند تا سقوط را نبیند...!

آندره مالرو/ ضد خاطرات

/ 0 نظر / 6 بازدید