گاهی سردت می شود ، گرمت می شود ...

بعضی از اقوام یخ را برای سرزمین هایشان به ارمغان می برند و بعضی دیگر آفتاب و عطش را به مردمانشان عرضه می کنند. و این حکایت دوار این دنیاست که هر چه داشته باشی باز خواهان آن چیزی هستی که دیگران دارند...

پیست اسکی امارات در دبی

 

جزیره گرمسیری در پایگاه هوایی اتحاد جماهیر شوروی در کراسینک آلمان

/ 0 نظر / 56 بازدید