زنانی که با وقف جاودانه شدند

زنان سهم غیر قابل انکاری در توسعه وقف در آستان قدس حضرت رضا (ع) داشته و دارند. بر اساس مدارک متقن اولین مباشر و خادمه حرم مطهر در سده چهارده هجری زنی از نوغان بوده که چراغ بقعه مطهر را روشن نگه می داشت. اهدا کاشی های نفیس زمرد دختر سلطان محمود سلجوقی نمونه هایی از خدمات اوقاف زنان واقفه بر حرم مطهر است.

همچنین شایسته است از گوهرشاد آغابیگم ، نامی به میان آید. کسی که در زمان حیاتش بیشتر با نام همسر و پدرش شناخته می شد.شاید در آن روزگار کسی حتی فکرش را هم نمی کرد. که نام امیری از امرای جغتای از میان برود و نام دخترش جاودانه شود؟! امروز کسی امیر غیاث الدین قرخان را نمی شناسد؛یا اگر هم بشناسد به واسطه دخترش بانو گوهر شاد است. همان کسی که در سال 821ه.ق بانی ساخت مسجدی با نام ((گوهر شاد)) در کنار بارگاه منور حضرت رضا (ع) شد. البته نباید فراموش کرد که گوهرشاد تنها واقف زن آستان قدس رضوی نبوده. اسامی بیشماری را می توان عنوان کرد. زنانی که با وقف و با پیوند دادن موقوفاتشان با حضرت رضا (ع) در تاریخ نامشان را حک کرده و می کنند.


منبع:ویژه نامه حرم/بهمن1389

/ 0 نظر / 41 بازدید