هرکه در این سرا درآید نانش دهید

وقتی وارد حیاط مصفای آرامگاه شیخ حسن خرقانی می شوی تندیس سنگی او را می بینی که شیرهای رام و اهلی او  زیر پایش زانو زده اند. می گویند شیخ حسن خرقانی ، عارف نامی بسطامی دو شیر نر را کنار خود داشته و آنها را رام و اهلی نموده بود. بطوری که هر روز در انجام کارهای روزانه مثل جمع آوری هیزم به او کمک می کرده اند.

وقتی وارد عمارت کوچک آرامگاه می شوی بر سر در آن نوشته شده :


هر که در این سرا درآید نانش دهید.

نانش دهید و از ایمانش مپرسید.

چه آنکس که بدرگاه باریتعالی به جان ارزد،

البته بر خوان بولحسن به نان ارزد.

 

 از بایزید بسطامی نقل کرده اند که هر سال یک بار بر باط دهستان می آمد و برفراز تلی ایستاده همانند کسی که بوی خوش استشمام نماید نفس می کشید چون علت را از وی پرسیدند گفت:

زین سوی بوی یاری می رسد                بعد  چندین  سال   می زاید   شهی

رویش از گلزار حق گلگون  بود                 چیست نامش گفت نامش بوالحسن

/ 0 نظر / 57 بازدید