رهبران کاریزماتیک

این مرد تنها بازمانده از آخرین رهبران کاریزماتیک در دنیاست که تنها وقتی در صفحه رسانه ها ظاهر می شود که بخواهد با آن انگشت سبابه اسرار آمیزش، رسا، محکم و مطمئن فریاد بزند: 

و حزب الله هم الغالبون!!!

 کاریزما (charisma) در لغت به معنای  جاذبه ای استثنایی است. کاریزما در اصطلاح به خصوصیت کسی گفته می شود که به شخصه و یا به عقیده دیگران، دارای قدرت رهبری فوق العاده است.از نظر ماکس وبر (max weber) واژه کاریزما به ویژگی خاصی از شخصیت فرد نسبت داده می شود که به صرف آن او از افراد معمولی متمایز می گردد و با او چنان برخورد می شود که گویی دارای نیروی مافوق طبیعی، مافوق انسانی و یا دست کم به طور خاص دارای قدرت و کیفیتی استثنایی است که در دسترسی فرد معمولی نمی باشد.

در نظریه وبر، کاریزما یا سلطه ی کاریزمایی، سرسپردگی غیر عادی به قداست یک شخص، یک قهرمان و یا کسی است که خصائصی نمونه دارد. این شخص می تواند وعده دهنده ی نظم نوینی باشد و همان نظم نوینی که این شخص وعده اش را می دهد، خود می تواند نوعی کاریزما باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید