پولینا، چشم و چراغ کوهپایه

 

آدم هایی هستند که وقتی می شنوند ماه یا خورشید گرفته است فورا به ایوان یا بام خانه می روند تا با شیشه های دودی چیزی را که در واقع هیچ نیست ببینند. حال آنکه همین آدم ها هر روز می توانند منظره ی زیبایی چون طلوع خورشید را تماشا کنند.آدم ها همیشه در پی چیزی می روند که برایشان نقل می کنند...

آه ! با من فقط از آن آفتاب صبح قبل از نوئل حرف بزنید که با آن همه جلال و شکوهش و با آن رنگ سرخ قشنگش از پشت کوه (( کروزنوادا)) سر بر می آورد و کم کم آسمان را از وجود خود پر می کند. و اینک همه درختان از پرتو  انوارش می درخشیدند.

/ 0 نظر / 7 بازدید