رز گمشده

کتابی با طعم شازده کوچولو. کتابی درباره قدیمی ترین سفر آفرینش : سفری که از تو شروع می شود و به تو ختم می شود.

یک صوفی ترک (( یونس امره)) چنین گفته است: منی است در اندرون من.

- هر تجربه ی تلخی در گذشته به رابطه های آینده متصل است و به آن ها انتقال داده خواهد شد.... چه دختر و چه پسر ، پس از اتمام رابطه هایشان تصور می کنند  کسی که به او بی انصافی شده است  خودشان هستند و با این که معشوقشان را بسیار دوست می داشته اند ، اما به همان اندازه از او محبت ندیده اند.

بیشتر انسان ها با ذهنیت هایی از رابطه های قدیمی خود وارد روابط جدید  می شوند و هر ارتباط قدیمی وابسته به گذشته ، از بی اعتمادی گرفته  تا عدم تفاهم و یا دیوارهای تدافعی که دور خود کشیده اند باعث می شود که رابطه ی جدیدشان آن چنان که باید آزادانه نباشد.

- آنچه ناممکن را به واقعیت تبدیل می کند معجزه نیست، بلکه تداوم است. آنچه باعث می شود قطره صخره های نفوذناپذیر را سوراخ کند همین است.

 

سردار ازکان

/ 0 نظر / 30 بازدید