گاهی حتی سالها حرف زدن کافی نیست!

با بعضی ها باید به سکوت رسید

به یک لبخند، به یک نگاه

رهایشان کرد،و با اطمینان به دست طبیعت سپردشان.

طبیعتی که در آن هر حضوری سایه ای، هر صدایی پژواکی، هر زهری پادزهری و هر عملی عکس العملی دارد.

باید گذشت، رها کرد،آرام بود و ایمان داشت که زندگی در دنیا

بی حساب نیست...

 

احمد محمود

به نقل از تقویم شاپریا 1393

/ 0 نظر / 5 بازدید