معرفی کتاب یک عاشقانه آرام :


دوستی می گفت عشقی که در این کتاب به مخاطب ارائه می شود یک قاعده نیست،یک استثناست!

من هم در پاسخ خواهم گفت: حق با توست، اما فکر کنیم که اگر یک قاعده بود، چقدر تا کجا به زندگیمان خسارت زده ایم؟

 

 

  یک عاشقانه آرام       نویسنده:نادر ابراهیمی

 

برگزیده هایی از متن کتاب:

 

 

 

((عشق به دیگری،ضرورت نیست،حادثه است.

عشق به وطن،   ضرورت است،     نه حادثه.

عشق به خدا ترکیبی ست از ضرورت و حادثه.


عشق به اعتبار مقدار دوامش عشق است نه شدت ظهورش((...

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید