خانه خوبرویان خفته

مرگ تنها یک بار به سراغ ادمی می آید ، اما عشق بارها و بارها.

 

(( وقتی این رمان را می خوانید مثل این است که صد سال تنهایی گابریل مارکز را می خوانید.  مثل این است که خاطرات دلبرکان غمگین مرا می خوانید.  با این تفاوت که از آمریکای جنوبی به سمت شرق دور می روید!))

/ 0 نظر / 32 بازدید