جاناتان مرغ دریایی/قانون فوج

چرا دشوارترین کار در جهان این است که پرنده ای را متقاعد کنی آزاد است؟ داستان جاناتان داستان پرواز است و رهایی. داستان رها کردن و شکستن عادت ها. داستانی برای اوج گرفتن. کتابی برای سالها اندیشیدن.

جاناتان گفت: هر پرنده ای حق دارد پرواز کند؛ آزادی سرشت طبیعی اوست و باید هر چه را مانع این آزادی است، کنار گذاشت. آداب و رسوم، خرافات یا هر محدودیتی.

صدایی از میان جمعیت آمد: کنار گذاشت؟ حتی اگر قانون فوج باشد؟

جاناتان پاسخ داد: تنها قانون حقیقی آن است که به آزادی رهنمون شود. هیچ قانون دیگری وجود ندارد.

این بلندترین پیام ریچارد باخ ،خلبان و نویسنده آمریکایی است که پس از چهل و سه سال هنوز برای بسیاری از انسان های روی زمین زیبا، مسحور کننده و نیرو بخش است

/ 0 نظر / 5 بازدید