حال همه ما خوب است ... باور کن

شاپریای من سلام

این روزها حال همه ما خوب است ... باور کن

مردان بزرگ هنوز هم زنده اند. تدبیر امیر در حمام فین مدفون نشد!

این روزها بیشتر می خندیم ، کمتر ناامید می شویم،دیگر کلمات و جملات حقیرانه نمی شنویم. دیگر از قهرمان بازی های افراطی خبری نیست.

کاش اینجا بودی و از نزدیک به مردمان این خاک افتخار می کردی که انتخاب برتر و اصلح را می دانند.

 

اینجا منتظرت هستم تا برگردی

/ 0 نظر / 5 بازدید